Pactum

Katarzyna Hoffmann

mediator, coach, trener


Doświadczenie zawodowe

Posiada doświadczenie w negocjacjach, zarządzaniu przetargami, wdrażaniu systemów raportowania w działach sprzedaży, zarządzaniu narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi, analizach kanałów dystrybucji, organizacji i zarządzaniu działalnością gospodarczą. W ramach swojej działalności porusza się na rynku obrotu nieruchomościami współpracując z biurami pośredników, rzeczoznawcami majątkowymi i inwestorami. Posiada również doświadczenie sprzedażowe na krajowym rynku farmaceutycznym oraz w obrocie towarowym w handlu zagranicznym. Organizuje i przeprowadza szkolenia, prezentacje, seminaria i warsztaty. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich.

Wpisana jest na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Współpracuje z Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe: rodzinne, cywilne i gospodarcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wykształcenie

- Studia magisterskie: Zarządzanie i marketing, zarządzanie     

  przedsiębiorstwem;

- Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; 

- Akademia Profesjonalnego Mediatora - Mediator sądowy i pozasądowy z certyfikatem VCC;

- Akademia Profesjonalnego Trenera - Trener VCC;

- Akademia Coachingu i Mentoringu - Coach mentor VCC.

                                                                                            

Szkolenia

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach:

- Kurs na asesora Assessment/Development Center;

- Mentoring;

- Wielopoziomowa komunikacja;

- Techniki zarządzania emocjami z elementami inteligencji emocjonalnej;

- Zarządzanie efektywnością osobistą;

- Postawa asertywna wobec gier klientów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zbigniew Plust

mediator, coach, trener


Doświadczenie zawodowe

Posiada doświadczenie zawodowe w negocjacjach i zarządzaniu na stanowiskach menadżerskich w obszarach sprzedaży hurtowej i detalicznej, hotelarstwa i gastronomii, kolportażu prasy i współpracy z wydawnictwami oraz PR; na rynkach dóbr szybkozbywalnych i farmaceutycznym. Organizował i zarządzał własną działalnością gospodarczą; wdrażał systemy usprawniające funkcjonowanie podmiotów w obszarze small business oraz sieci handlowych. Zajmował się rekrutacją i selekcją pracowników oraz wprowadzaniem w procesy rozwojoweJako trener organizuje i przeprowadza szkolenia, prezentacje, seminaria i warsztaty. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich.

Wpisany jest na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Współpracuje z Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe: rodzinne, cywilne i gospodarcze.        


Wykształcenie

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunkach:  Zarządzanie, marketing i bankowość;

- Studia podyplomowe: Pomoc psychologiczna;

- Akademia Profesjonalnego Mediatora - Mediator sądowy i pozasądowy z     certyfikatem VCC; 

- Akademia Profesjonalnego Trenera - Trener VCC;

- Akademia Coachingu i Mentoringu - Coach mentor VCC;

- Certyfikat Marketing Excellence Series for British American Tobacco

                                                                                                                 

Szkolenia

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach:

- Kurs na asesora Assessment/Development Center;

- Postawa asertywna;

- MLM Business;

- Skuteczna autoprezentacja;

- Prowadzenie i przygotowanie prezentacji;

- Techniki negocjacyjne w biznesie.